MMM-blogi

Kotisivut ostettuna vai itse tehtyinä?

Erilaiset kotisivujen julkaisualustat ovat kasvattaneet suosiotaan. Yritys, yhdistys tai yksityishenkilö voi valmiiden mallipohjien avulla tehdä sivut itse ja jopa julkaista sivuston maksutta. Kuulostaa hyvältä, mutta maksuttomia ominaisuuksia näissä palveluissa on kuitenkin rajallisesti. Ideana onkin saada sivujen tekijät ostamaan myös maksullisia palveluita. Jos suunnittelee kotisivujen hankkimista yritykselle, kannattaa tutustua huolellisesti maksuttoman palvelun ominaisuuksin, jotta myöhemmin ei tule ikäviä yllätyksiä. Käymme seuraavassa läpi muutamia näkökohtia, jotka on hyvä ottaa huomioon.

Varsinkin alkavalle yritykselle maksuton alusta kotisivujen tekoon DIY (Do It Yourself) periaatteella voi olla houkutteleva vaihtoehto, alussahan menoja on paljon, mutta tuloja laskutuksesta vielä vähän. On kuitenkin tärkeää pitää alusta asti mielessä kotisivujen merkitys: ne ovat tärkeä ja jopa tärkein kanava uusien asiakkaiden löytämiseksi ja ostopäätöksen vahvistamisessa. Siksi sivujen laatu ei ole samantekevää. Ensivaikutelman perusteella asiakas tekee tyypillisesti muutamassa sekunnissa päätöksen, lukeeko lisää vai siirtyykö toisen yrityksen sivuille. Siksi rahansäästö yksin ei saisi ratkaista sivuston toteutustapaa ja asiaa kannattaa miettiä hieman syvällisemmin.

Maksuttomien palveluiden tarjoamat sivuosoitteet (url) ovat tyypillisesti ns. alidomaineja, esimerkiksi muotoa "omayritys.palveluntarjoaja.com". Kun haluaa rekisteröidä yritykselleen esimerkiksi .fi-pääteisen verkko-osoitteen eli oman domainin, se on tyypillisesti muotoa "yritys.fi". Kannattaakin heti alkuun miettiä, onko ollenkaan järkevää ottaa käyttöön pitempää alidomainia jolloin hakukoneet oppivat löytämään sen. Jos myöhemmin siirtyy käyttämään tavanomaista yritys.fi-tyyppistä verkko-osoitetta, voi kestää pitkäänkin, että se löytyy hakukoneista. Myös kävijoiden uudelleenohjaus uuteen osoitteeseen voi olla työlästä järjestää ja saattaa edellyttää maksullista palvelua.

Yrityksen tai yhdistyksen kotisivut ovat olemassa samasta syystä kuin itse yrityskin: asiakkaitaan varten, auttaakseen ratkaisemaan asiakkaiden ongelmat. Tästä päästäänkin kysymykseen: keitä asiakkaat ovat? Kun on saatu hahmotettua käsitys tärkeimmistä asiakasryhmistä ja siitä, miten yritys vastaa heidän tarpeisiinsa, päästään suunnittelemaan sivuston sisältöä ja rakennetta. Tässäkin kohtaa kannattaa tutkia tarkemmin maksuttoman julkaisualustan ominaisuuksia: kuinka pitkälle ne riittävät halutun sisällön tuottamisessa? Vai joudutaanko jo piankin hankkimaan maksullisia lisäominaisuuksia?

Kotisivujen tarkoitus on tehdä oma yritys tunnetuksi uusille asiakkaille, tarjota kiinnostuneille kävijöille tietoja ostopäätöksen tueksi ja yleensäkin vahvistaa luottamusta yritykseen. Tähän pääsemiseksi ei pelkästään riitä, että sivuille kootaan erilaista tietoa ja kuvia, vaan sisällön suunnitteluun tarvitaan viestinnällistä osaamista ja asiakasymmärrystä. Sivuille tulevien kävijöiden mielenkiinto pitää saada herätettyä heitä kiinnostavalla sisällöllä ja samalla saada vakuutettua heidät, että omalta sivustolta ja yrityksestä löytyy paras ratkaisu asiakkaan tarpeeseen. Kannattaakin rehellisesti arvioida, riittäkö oma osaaminen tähän vai onko parempi käyttää asiantuntijaa apuna.

Mitä sisältöä ja toiminnallisuuksia sitten kotisivuilla tarvitaan? Alussa voi riittää esite-tyyppinen sivusto, jossa yrityksen toiminnan ja palveluiden esittelyn kautta kerrotaan, miten yritys ratkaisee asiakkaan ongelman ja annetaan yhteystiedot. Tämän tyyppinen sivusto onkin hyvä lähtökohta, mutta jo piankin voi tulla tarve lisätoiminnoille, kuten chatille, uutiskirjeelle, verkkokaupalle, ajanvarausjärjestelmälle, laskutusohjelmalle jne. Jos näihin nähdään tulevaisuudessa tarvetta, kannattaa selvittää, millä tavoin ne on saatavissa käyttöön halutulle julkaisualustalle.

Kiinnostavalla sivustolla tiedot ovat ajan tasalla. Esimerkikiksi hintatiedot, uudet tuotteet tai valikoiman vaihtuminen tulisi olla päivitettynä sivustolle niin, että asiakkaat näkevät aina ajantasaiset tiedot. Kannattaakin tutkia, onko tämän tyyppisten tietojen päivittäminen julkaisualustalle helppoa vai viekö se paljon aikaa. Maksuttomissa palveluissa voi myös tulla haasteita, jos halutaan antaa rajattuja päivitysoikeuksia muille henkilöille.

Maksuttomiin palveluihin saa yleensä ostaa lisämaksusta lisää toiminnallisuksia, mutta tällön "maksuton" palvelu voikin vuositasolla olla yllättävän kallis, vaikka muutama kymppi kuussa sinne ja tänne ei alussa tuntuisikaan paljolta. Vertailun vuoksi kannattaa kannattaa pitää mielessä, että pienelle yritykselle tai yhdistykselle hyvin riittävä kotisivutila sähköposteineen maksaa luotettavalla kotimaisella palveluntarjoajalla noin muutaman kympin vuodessa.

On hyvä myös miettiä, miten sivuston ylläpito hoidetaan pitemmän päälle. Yritystoiminnan alkuvaiheessa aikaa voi hyvinkin riittää kotisivujen tekoon ja päivitykseen. Mutta kun tilauksia alkaa tulla ja aika kulua laskutettavien töiden parissa, aika ylimääräisiin töihin voi olla kortilla. Tällöin kotisivutkin voivat jäädä päivittämättä ja kehittämättä. Kotisivusto on uskollinen ja väsymätön 24/7 myyjä, kunhan vain sivustosta huolehditaan.

Tein itse ja säästin? Kotisivuja ei kannata tehdä itse vain voidakseen kertoa tuttaville, miten paljon säästin kun en maksanut asiantuntijalle sivujen teosta. Muutaman satasen säätö voi samalla tarkoittaa muutaman kymppitonnin tilausten menettämistä, jos sivut eivät vakuuta asiakasta. Kotisivut kannattaa tehdä itse vain, jos markkinointi on oma juttu ja omaa aikaa kannattaa käyttää siihen. Kiinnostavan ja tyylikkään sivuston rakentaminen vaatii ammattiosaamista. Voidaan sanoa, että jos yrittäjä osaa tehdä hyvät kotisivut, hän osaa suunnitella itse muunkin tarvitsemansa markkinointimateriaalin.

Me käytämme projekteissamme avoimeen lähdekoodiin perustuvaa maksutonta Joomla!-julkaisujärjestelmää. Siinä ominaisuudet eivät lopu kesken toiminnan kasvaessa ja se onkin toiseksi suosituin julkaisujärjestelmä maalimassa. Jos olet tehnyt kotisivut jollain helppokäyttöisellä julkaisualustalla (esim. Kotisivukone, WebNode, Wix...), mutta oma aikasi ei enää tahdo riittä päivityksiin, ota yhteyttä. Katsomme tilanteen ja voimme tehdä edullisen tarjouksen päivityksistä nykyisellä järjestelmällänne ja/tai mietimme, kannattaisiko sivusto siirtää Joomla!-järjestelmään ja heidän hoidettavaksemme.

Terveisin, MMM-tiimisi

Aiheeseen liittyviä muita artikkeleita:

Asiasanat:

Sähköposti

Liittyvät artikkelit

Käytämme evästeitä

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja analysoimme kävijätietoja anonymisoidusti. Evästeet ovat tarpeelisia sivuston toiminnan kannalta, Voit päättää itse, haluatko hyväksyä evästeet vai et. Huomaa kuitenkin, että jos hylkäät evästeet, et ehkä pysty käyttämään kaikkea sivustomme sisältöä parhaalla mahdollisella tavalla.
Löydät tämän evästevalinnan myöhemmin myös sivun alatunnisteesta.